МОНГОЛНЭВТРЭХ
ENGLISH

ХИШИГ ГУРИЛ ХУДАЛДААНД ГАРЛАА!