МОНГОЛНЭВТРЭХ
ENGLISH
Монгол улсын Засгийн газар эдийн засгийнхаа таатай боломжийг ашиглан улс орондоо их бүтээн байгуулалтыг өрнүүлэхэд зөвхөн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бус хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах бодлого баримтлан ажиллаж байгаа энэ үед Нүүдэлчин групп нь нийгмийн сонирхолд нийцсэн хөрөнгө орлуулалт хийн ажиллахыг зорьж байна. 
 
 
Дотоодын харилцагч түншлэгч байгууллагууд
     
 
 
 
Гадаадын харилцагч, түншлэгч байгууллагууд