МОНГОЛНЭВТРЭХ
ENGLISH
АЛСЫН ХАРАА
 
Үндэсний шинэ бахархал
 
 
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
 
Бид бүтээлч бодит ажлыг үнэлж, итгэл бахархал шингэсэн аюулгүй үйл ажиллагаа, чанарыг эрхэмлэсэн бизнесийг бүтээнэ.
 
 
ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Итгэл даах чадвар

Суралцагч байгууллага

Аюулгүй ажиллагаа

Хамтын ажиллагаа

Чанар

Эрүүл чийрэг хамт олон