МОНГОЛНЭВТРЭХ
ENGLISH

Нүүдэлчин группийн нь 2013 онд орон нутагт нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэн ажиллаа

Нүүдэлчин групп нь Төв аймгийн Заамар, Архуст сум, Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэхийн тулд 2013 онд сумуудын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон Засаг даргын тамгын газартай нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулан ажиллалаа. 2013 онд орон нутаг руу чиглэсэн нийгмийн хариуцлагын ажилд 360 сая төгрөг зарцуулсан байна. 

2014 оны 4 сарын 7